Het academisch jaar 2017-2018 is snel gegaan. We hebben zeer diverse blogs geplaatst, maar enkele hiervan willen we als redactie opnieuw uitlichten omdat ze origineel, bijzonder, of interessant zijn. Dit zijn de drie blogs die je moet lezen op vakantie of in de Hollandse zon.

 

Lieselot Bisschop
Getting into deep water. Coastal land loss, environmental harm and state-corporate crime.
Met Staci Strobl en Julie Viollaz als co-auteurs heeft Lieselot Bisschop een blog geschreven dat zeer actueel is en de lezer aan het denken zet. Klimaatverandering is duidelijk zichtbaar langs de kustlijnen overal ter wereld, maar welke rol hebben bedrijven en overheden gespeeld in de klimaatverandering en de gevolgen daarvan? Wie zijn verantwoordelijk, en wie houdt toezicht? Een absolute leestip voor iedereen die zich momenteel op vakantie aan een kust bevindt.

 

Léa Masse
Beyond toxic masculinity: Incels’ violence and the resurgence of ‘radical’ identity political movements.
Léa Masse beschrijft in haar blog het geweld van seksueel gefrustreerde jonge mannen, de ‘incels’. Een thema dat voor velen onbekend zal zijn, en juist daarom dit blog het lezen waard maakt.

 

Mieke Kox
Hoezo streng maar rechtvaardig? Onderzoek onder teruggekeerde en uitgezette migranten in Nigeria, Suriname en Guyana.
Wetenschappelijk onderzoek moet objectief zijn, afstand bewaren tot het subject. Maar wat als je te maken hebt met mensen wiens levens worden beïnvloed door beleid met soms emotioneel aangrijpende uitkomsten? Mieke Kox geeft een kijkje achter de schermen van haar onderzoek waaruit blijkt hoe ingewikkeld dit kan zijn, en hoe professioneel onderzoekers daarmee omgaan.

 

In deze blog wordt beschreven waarom kwalitatief onderzoek nodig is naar de ervaring van slachtoffers van ex-partnergeweld van leven met de continue dreiging van toekomstig contact met de ex-partner en hoe strafrechtelijke verboden kunnen bijdragen aan het verbeteren van veiligheidsgevoelens en kwaliteit van leven in bredere zin.
Kritische berichten over de coronamaatregelen in groepschats of via andere media zijn geen zeldenheid. Met het gevolg van polarisatie in onze samenleving. In deze bijdrage laat Fiore Geelhoed zien hoe er ondanks polarisatie tussen groepen ook interessante parallellen zichtbaar worden. Parallellen die de huidige discussie minder ‘uniek’ maken dan de betrokkenen lijken te geloven.
In deze derde studentenblog van Jip van Gurp in het kader van het vak ‘Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit’ wordt een kritische blik geworpen op Rotterdam als gentrificerende stad en haar invloed op stedelijke transformatieprocessen in relatie tot ruimtelijke concentraties van armoede en uitsluiting en het verlies van identiteit van oorspronkelijke bewoners.