Editorial  Team

Hoewel de zomer natuurlijk tijd voor vakantie, ontspanning en reflectie betekent, is het voor de meeste onderzoekers vaak ook een periode waarin er even geen onderwijs op het programma staat en er dus een flinke slag kan worden gemaakt met het onderzoek. De EUR Criminologen hebben de afgelopen tijd dan ook hard aan hun onderzoek gewerkt en wij delen graag met onze lezers wat dat de laatste paar maanden heeft opgeleverd. Maar voordat we onze onderzoeksresultaten met jullie delen, eerst wat ander nieuws. Per 1 augustus 2016 is Frank Weerman benoemd als bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wij zijn er heel blij mee dat Frank ons komt versterken en wensen hem veel succes bij deze nieuwe uitdaging!

Nieuwe publicaties:

Een overzicht van recent gepubliceerd onderzoek:

Gehonoreerde onderzoeksaanvragen:

Om überhaupt onderzoek te kunnen doen, moeten er natuurlijk financiële middelen beschikbaar zijn. Daarom worden er jaarlijks vele onderzoeksvoorstellen geschreven, waarvan doorgaans maar een klein deel succesvol is. Niettemin zijn wij de afgelopen tijd een aantal keer succesvol geweest. Een overzicht van gehonoreerde onderzoeksaanvragen en tegelijkertijd een onderzoeksagenda voor 2017.

  • In juli ontvingen wij een Erasmus+ Strategic Partnership subsidie van Nuffic voor de ontwikkeling van een 2-jarige internationale Research Master in European and International Criminology, waar Rene van Swaaningen en Joost Steevens (EUR) zich volop voor hebben ingezet. De Research Master gaat in september 2018 van start.
  • Tamar Fischer en Kimberley Oosterwijk zijn recentelijk gestart aan een onderzoek in opdracht van WODC: ‘Interventies jeugdige daders cybercrime’, naar mogelijkheden voor de bestrijding van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercriminaliteit onder jongeren.
  • Het onderzoek van Tamar Fischer en Natascha Sprado naar straatintimidatie in de gemeente Rotterdam wordt uitgebreid met vragenlijstonderzoek en dus verlengd! Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Directie Veiligheid en Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.
  • Richard Staring ontving samen met Maartje van der Woude & Joanne van der Leun (Universiteit Leiden) de Research Grant Leiden-Delft-Erasmus (LDE) Safety and Security Centre: National and local consequences of global mobility in the context of border security.
  • Karin van Wingerde en Henk van de Bunt ontvingen samen een onderzoekssubsidie van Politie en Wetenschap voor onderzoek naar ondermijning: Misbruik van buitenlandse rechtspersonen. De rol van facilitators bij het construeren en aanbieden van buitenlandse rechtspersonen bij ondermijnende criminaliteit. Daarnaast ontvingen zij, samen met hoofdaanvrager dr. Nicholas Lord (Manchester University) en co-aanvrager dr. Liz Campbell (Edinburgh Law School), een onderzoekssubsidie van de European and Social Research Council: Transnational Organised Crime Call. The (Mis)Use of Corporate Vehicles by Transnational Organised Crime Groups in the Concealment, Conversion and Control of Illicit Finance.
  • Karin van Wingerde ontving bovendien een onderzoeksubsidie van de British Academy, samen met hoofdaanvrager dr. Nicholas Lord (Manchester University) en co-aanvragers Prof. Mike Levi (Cardiff University) en Alan Doig (Durham): Demystifying the Corruption Paradox by Exploring Bribery ‘At Home’.

Tot slot wachten verschillende collega’s met spanning op de uitslag van de Call 2016 van Politie en Wetenschap. Daar hebben we dit jaar (in samenwerking met collega’s van buiten de Erasmus Universiteit Rotterdam) meerdere aanvragen ingediend. Fingers crossed!

In deze blog wordt beschreven waarom kwalitatief onderzoek nodig is naar de ervaring van slachtoffers van ex-partnergeweld van leven met de continue dreiging van toekomstig contact met de ex-partner en hoe strafrechtelijke verboden kunnen bijdragen aan het verbeteren van veiligheidsgevoelens en kwaliteit van leven in bredere zin.
Kritische berichten over de coronamaatregelen in groepschats of via andere media zijn geen zeldenheid. Met het gevolg van polarisatie in onze samenleving. In deze bijdrage laat Fiore Geelhoed zien hoe er ondanks polarisatie tussen groepen ook interessante parallellen zichtbaar worden. Parallellen die de huidige discussie minder ‘uniek’ maken dan de betrokkenen lijken te geloven.
In deze derde studentenblog van Jip van Gurp in het kader van het vak ‘Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit’ wordt een kritische blik geworpen op Rotterdam als gentrificerende stad en haar invloed op stedelijke transformatieprocessen in relatie tot ruimtelijke concentraties van armoede en uitsluiting en het verlies van identiteit van oorspronkelijke bewoners.