In een eerdere blogpost gaven we al aan dat onderzoekers vaak meer tijd vinden om aan onderzoek te werken wanneer het onderwijs op een lager pitje staat. Toch zijn ook dit studiejaar onze onderzoeksprojecten volop in ontwikkeling geweest. Hierbij lichten we er een aantal uit:

Het promotieonderzoek van Abdessamad Bouabid is in volle ontwikkeling. Zijn onderzoek gaat over strategieën van Marokkaanse jongeren in Nederland en België om om te gaan met hoe zij in de media worden neergezet. Dat resulteerde niet alleen in een artikel in de European Journal of Criminology, maar ook in aandacht voor het project en de onderzoeker zelf in de Volkskrant. Zo werd Abdes geïnterviewd over de verkiezingsuitslag.

Gabry Vanderveen hield het afgelopen jaar een groot aantal presentaties over haar onderzoek(smethoden) naar beelden en hun invloed, zowel in Nederland bij onder ander het innovatiecongres van Veiligheid en Justitie in Den Haag, als in het buitenland bij het congres van de American Society of Criminology en het ISA forum van Sociologie in Wenen. Zo sprak zij over fotografie op de plaats delict en eye-tracking methoden, waarbij wordt bijgehouden waar men naar kijkt en hoe lang. Ook organiseerde zij samen met collega’s een inloopexperiment over de invloed van beeldmateriaal op emoties en beslissingen. Daarnaast is zij samen met Samira Valkeman gestart aan een onderzoek naar klachtafhandeling door de politie, in opdracht van Politie en Wetenschap. Hierbij wordt zowel naar formele als informele klachten gekeken.

 

Bijschrift: Foto uit de GRIM-database van Vanderveen, gefotografeerd op locatie en in samenwerking met de Politieacademie. Deze foto wordt gebruikt in het eye-tracking experiment van Vanderveen en collega’s.

 

Tot slot kan het volgende onderzoek je haast niet zijn ontgaan: het onderzoek over seksuele straatintimidatie in Rotterdam. Door middel van dit onderzoek brachten onderzoekers Tamar Fischer en Natascha Sprado in kaart in hoeverre verschillende vormen van seksuele straatintimidatie voorkomen en hoe deze worden beleefd in Rotterdam. Dit onderzoek werd in de afgelopen maanden afgerond en kwam volop in de media (bijvoorbeeld hier, hier en hier). In de tussentijd is Tamar ook bezig met ander onderzoek. Een onderzoek dat bijvoorbeeld gestart is gaat over de effectiviteit van strafrechtelijke beschermingsbevelen (denk bijvoorbeeld aan contactverboden) in opdracht van WODC. Voelen slachtoffers zich veiliger en zijn zij ook veiliger na het opleggen van dergelijke maatregelen? Het onderzoek hiernaar voert zij uit samen met Sanne Struijk en Irma Cleven.

 

Enkele andere opvallende (media-)optredens:

Gwen van Eyck in the Guardian: https://www.theguardian.com/housing-network/2016/dec/12/rotterdam-anti-gentrification-housing-referendum

Mieke Kox bij een workshop van de University of Oxford: https://www.law.ox.ac.uk/research-and-subject-groups/migration-law-practice-%E2%80%93-comparative-perspective/programme-legal

Richard Staring bij Studio Erasmus: http://www.openrotterdam.nl/studio-erasmus–staring/tvgemist/item?sbimHDdTB28NtBpRTrjw8Q==

Karin van Wingerde en Fiore Geelhoed bij congres Handhaving en Gedrag: https://hetccv.nl/onderwerpen/naleving-toezicht-en-handhaving/gedragsonderzoek/congres/

 

Wetenschappelijke publicaties die ons onderzoek de laatste tijd verder heeft opgeleverd:

Beckers, J.J.H. (2017). Tussen ideaal en werkelijkheid: een empirische studie naar de strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit in Nederland. Dissertatie verdedigd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Link

Bisschop, L.C.J. (2016). Uitdagingen voor de toekomst van de (groene) criminologie. Tijdschrift voor Criminologie, 58(3), 87-98. Link

Jaspers, J.D. (2016). Managing Cartels: How Cartel Participants Create Stability in the Absence of Law. European Journal on Criminal Policy and Research, 2016, 1-17. doi: 10.1007/s10610-016-9329-7 Link

Jong, J.D.A. de & Kaal, H. (2017). Allochtone delinquenten met een licht verstandelijke beperking. In H. Kaal, N. Overvest & M. Boertjes (Eds.), Beperkt in de keten. Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtketen (tweede druk). Den Haag: Boom Lemma.

Meerts, C. (2016). A world apart? Private investigations in the corporate sector. Erasmus Law Review, 9(4), 162-176. Link

Reemst, L. van (2016).  A theoretical framework to study variations in workplace violence experienced by emergency responders. Erasmus Law Review, 9(3), 135-145. Link

Ruitenburg, T. van (2016). Raising Barriers to ‘Outlaw Motorcycle Gang-Related Events’. Underlining the Difference between Pre-Emption and Prevention. Erasmus Law Review, 9(3), 122-134. Link

Staring, R.H.J.M. & Kox, M.H. (2016). Safe havens voor onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen. Veiligheid en het toezicht op irreguliere migratie via hulpverleningsinstanties. Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 6(3), 71-90. Link

Swaaningen, R. van (2016). Jacqueline de Savornin Lohman. Ouwer-power in de strafrechtshervorming. Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 6(3), 91-103. Link

Swaaningen, R. van, Petintseva, O. & Decorte, T. (2017). Patrick Hebberecht en de gestaalde kaders in de criminologie. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 38(1), 61-68. Link

Weerman, F.M., Wilcox, P. & Sullivan, C.J. (2017). The short-term dynamics of peers and delinquent behaviour: An analysis of bi-weekly changes within a high school student network. Journal of Quantitative Criminology, Online first.

SGMB_URL = "https://www.crimeur.nl/wp-content/plugins/social-media-builder/"; jQuery(".dropdownWrapper").hide(); SGMB_GOOGLE_ACOUNT = ""; jQuery(document).ready(function($){var widget = new SGMBWidget();widget.show({"id":"1","title":"Blog-share","options":{"currentUrl":"1","url":"","shareText":"","fontSize":"12","theme":"classic","buttonsPosition":"","socialTheme":"","icon":"default","buttonsPanelEffect":"No Effect","buttonsEffect":"No Effect","iconsEffect":"No Effect","buttons":"{\"facebook\":{\"label\":\"Like!\",\"icon\":\"default-facebook\"},\"twitter\":{\"label\":\"Tweet\",\"icon\":\"default-twitter\",\"via\":\"\",\"hashtags\":\"CrimEUR\"},\"linkedin\":{\"label\":\"Share\",\"icon\":\"default-linkedin\"},\"googleplus\":{\"label\":\"+1\",\"icon\":\"default-googleplus\"},\"email\":{\"label\":\"E-mail\",\"icon\":\"default-email\"}}","roundButton":"","showLabels":"on","showCounts":"","showCenter":"on","showButtonsAsList":"","setButtonsPosition":"","sgmbDropdownColor":"","sgmbDropdownLabelFontSize":"14","sgmbDropdownLabelColor":"","showButtonsOnEveryPost":"on","showOnAllPost":"","sgmbPostionOnEveryPost":"Left","textOnEveryPost":"","showButtonsOnMobileDirect":"on"},"buttonOptions":{"facebook":{"label":"Like!","icon":"default-facebook"},"twitter":{"label":"Tweet","icon":"default-twitter","via":"","hashtags":"CrimEUR"},"linkedin":{"label":"Share","icon":"default-linkedin"},"googleplus":{"label":"+1","icon":"default-googleplus"},"email":{"label":"E-mail","icon":"default-email"}},"button":["facebook","twitter","linkedin","googleplus","email"]}, 1, '', 'https://www.crimeur.nl/wp-content/uploads/2017/05/Groot-plaatje.jpg', '', 'https://www.crimeur.nl/work-in-progress/'); });
jQuery(".socialMediaOnEveryPost").addClass("sgmb-left")
As part of the criminology master program, students write a blog post on central themes of the course 'Urban Issues, Culture and Crime'. The best posts are selected for our blog. This post is by Julie le Sage who discusses the consequences of modern urbanism for Rotterdam's urban skaters.
Since 2019, Lebanon's financial crisis is taking the headlines of major newspapers. In this blog post, PhD candidate Cybele Atme outlines, in line with many historical analysis, how Lebanon's contemporary financial system has been shaped by colonialism and foreign interests.