As COVID-19 spreads through prisons, governments are focusing on public safety rather than the health and human rights of people in prison – and it is resulting in irresponsible and unfair policies.
De discussie over etnisch profileren is al snel beladen omdat de thema’s etniciteit en racisme in ons land, evenals elders overigens, op zichzelf hete hangijzers zijn. Is het überhaupt een goed idee dat politie, justitie en rechters profileren op bepaalde kenmerken, of dat nu gaat om huidskleur of recidiverisico?