Jelle Jaspers verbleef als gastonderzoeker aan de Universiteit van Montréal bij het onderzoeksteam van professor Carlo Morselli, hier vergeleek hij kartelvorming in de Nederlandse bouwsector met die in Canada. Lees zijn bevindingen in de nieuwste publicatie van Trends in Organized Crime...
How could it be that what the world’s largest manufacturers of light bulbs were up to almost a century ago is still relevant in today’s business? A blog by Jelle Jaspers.