Door: docenten Portfolio Criminologie

Deze week presenteren we niet een blog over het onderzoek van een van onze medewerkers, maar zetten we het onderzoek van onze studenten in het zonnetje. Vrijdag 1 juli waren wij namelijk aanwezig bij het afsluitende symposium van studenten in het derde (en daarmee laatste) jaar van de Bachelor Criminologie.

In januari heeft de gemeente Rotterdam als gast-opdrachtgever aangegeven meer te willen weten over de kennis van burgers over het gebruik van surveillance door de overheid en wat hun mening daarover is. De overheid zet verschillende vormen van surveillance in met als doel het bevorderen van de veiligheidsbeleving en het tegengaan van overlast, criminaliteit en terrorisme. Deze kennisvraag komt voort uit de discussie die bestaat over de inzet van surveillance door de overheid ten koste van de privacy van haar burgers. Studenten hebben de opdracht tot onderzoek aangenomen en hebben onderzoeksbureaus gevormd waarmee ze het onderzoek naar surveillance door de overheid in de afgelopen maanden hebben uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit drie deelprojecten. In de eerste plaats is juridisch onderzoek verricht naar verschillende aspecten van de Europese en internationale context van surveillance en privacy. In de tweede plaats zijn migranten, van gastarbeiders tot asielzoekers, middels open interviews gevraagd naar hun ervaring en beleving van surveillance in het land van herkomst, tijdens de reis en in Nederland en vooral naar de betekenis die zij aan deze ervaringen en belevenissen geven. Aan de hand van een patroonanalyse is deze data vervolgens geanalyseerd en zijn de studenten gekomen tot een aantal interessante en zeer uiteenlopende kwalitatieve bevindingen. Tot slot is grootschalig surveyonderzoek verricht door met het gehele cohort een enquête te ontwikkelen die door maar liefst 715 respondenten is ingevuld. Op basis van het verkregen databestand zijn in individuele analyses relaties tussen de mening over het gebruik van surveillance enerzijds en onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, ervaren overlast, leefstijl, privacy en terrorisme/radicaliseren anderzijds onderzocht.

Het symposium stond in het teken van het terugkoppelen van de onderzoeksbevindingen naar de gast-opdrachtgever (vertegenwoordigd door drie medewerkers van de gemeente Rotterdam). Dit hebben de onderzoeksbureaus gedaan door de belangrijkste bevindingen uit de individuele juridische, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken samen te brengen tot een praktijkgerichte conclusie met aanbevelingen. De studenten presenteerden hun bevindingen door middel van een poster en een ‘pitch’. De collages hieronder laten een mooie verscheidenheid zien van de manier waarop de onderzoeksbureaus invulling hebben gegeven aan hun posters. De kleur groen bleek populair te zijn bij het vormgeven van de posters. Niet geheel verbazingwekkend als je bedenkt dat de kleur van de Rotterdamse vlag groen-wit is. Naast dat er rekening is gehouden met de opdrachtgever bij het maken van de poster, waren de posters zowel informatief als creatief. De uitkomst was een leuke middag met interessante posters, goede ‘pitches’ en een gezellige borrel. We kijken terug op een geslaagde middag!

Collage__alles

Om de posters te kunnen uitvergroten, klik hier.

Gefeliciteerd aan alle studenten die hiermee hun bachelor hebben afgesloten en een fijne zomer gewenst!

In deze blog wordt beschreven waarom kwalitatief onderzoek nodig is naar de ervaring van slachtoffers van ex-partnergeweld van leven met de continue dreiging van toekomstig contact met de ex-partner en hoe strafrechtelijke verboden kunnen bijdragen aan het verbeteren van veiligheidsgevoelens en kwaliteit van leven in bredere zin.
Kritische berichten over de coronamaatregelen in groepschats of via andere media zijn geen zeldenheid. Met het gevolg van polarisatie in onze samenleving. In deze bijdrage laat Fiore Geelhoed zien hoe er ondanks polarisatie tussen groepen ook interessante parallellen zichtbaar worden. Parallellen die de huidige discussie minder ‘uniek’ maken dan de betrokkenen lijken te geloven.
In deze derde studentenblog van Jip van Gurp in het kader van het vak ‘Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit’ wordt een kritische blik geworpen op Rotterdam als gentrificerende stad en haar invloed op stedelijke transformatieprocessen in relatie tot ruimtelijke concentraties van armoede en uitsluiting en het verlies van identiteit van oorspronkelijke bewoners.