Ook in 2017 zijn de onderzoekers en docenten van de afdeling Criminologie druk geweest met het geven van onderwijs en met lopende of nieuwe onderzoeken. In dit blog geven we als afdeling een overzicht van een aantal publicaties en andere uitkomsten van onderzoekers die sinds mei 2017 zijn verschenen.

 

Over de muren van stilzwijgen. Liber Amicorum Henk van de Bunt

Ter gelegenheid van het emeritaat van prof.dr. Henk van de Bunt brachten wij onder redactie van Richard Staring, René van Swaaningen en Karin van Wingerde de bundel Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt. uit. Verschillende collega’s leverden daaraan een mooie bijdrage:

 • Richard Staring, René van Swaaningen & Karin van Wingerde. Inleiding. (pp. 9-22).
 • Robby Roks. ‘Ik wil namen’: dilemma’s tijdens etnografisch onderzoek. (pp. 75-86).
 • Willem-Jan Verhoeven. Selectieve werking van rechtsbijstand bij het politiële verdachtenverhoor? (pp. 213-226).
 • Lisa van Reemst & Tamar Fischer. Meld- en aangiftegedrag bij agressie tegen hulpverleners. (pp. 227-240).
 • Gwen van Eijk. Hoe scoort Bernie Madoff of de Risc? Pleidooi voor klasse-sensitieve risicotaxatie van boordloze daders en witteboordendaders. (pp. 241-254).
 • Gabry Vanderveen & Maudi Oerlemans. Magistratelijke afwegingen: Officieren van justitie over hun afwegingen bij het al dan niet verspreiden van beelden van gewelddadige incidenten. (pp. 329-342).
 • Jean-Marc Piret. Contraterrorisme en de evolutie van daad- naar intentiestrafrecht (in Nederland en Duitsland). (pp. 359-373).
 • Clarissa Meerts & Nicholas Dorn. Cooperation as mantra: corporate security and public law. (pp. 503-515).
 • Judith van Erp & Karin van Wingerde. Reassurance policing en industriële veiligheid. (pp. 517-530).
 • Jelle Jaspers & Lieselot Bisschop. Planned obsolescence als organistiecriminaliteit. (pp. 561-574).
 • Fiore Geelhoed. ‘Stilzwijgen? Nee, klagen!’ Regelovertreding en –naleving onder Nederlandse varkenshouders. (pp. 575-587).
 • Pieter Spierenburg. Cartouche’s erfgenamen: van klassiek banditisme naar moderne georganiseerde misdaad. (pp. 589-601).

 

Onderzoek in de media

Verder kregen twee onderzoeksprojecten veel aandacht in de media het afgelopen jaar:

Willem-Jan Verhoeven en Elisa Duinhof onderzochten in opdracht van Politie & Wetenschap de effectiviteit van het verdachtenverhoor. Het onderzoek laat zien dat de manier van verhoren en de aanwezigheid van de advocaat maar beperkt van invloed zijn op de informatie die verdachten van zware misdrijven tijdens een politieverhoor prijsgeven. Lees hier de blog die Willem-Jan Verhoeven over het onderzoek schreef. Voor mediaberichtgeving over het onderzoek, en het onderzoek naar de effectiviteit van verhoormethoden zie onderstaande links:

 

Eveneens in opdracht van Politie & Wetenschap deden Karin van Wingerde en Henk van de Bunt onderzoek naar de verschillen tussen de geëiste en opgelegde gevangenisstraffen voor georganiseerde criminaliteit, in eerste aanleg en hoger beroep. Het onderzoek laat zien dat die verschillen aanzienlijk zijn en dat er gemiddeld negen maanden zit tussen de in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraf en de straf in hoger beroep. Karin van Wingerde schreef hierover onlangs een blog op Crimeur. Het onderzoek werd door verschillende media opgepikt. Een uitzending van Nieuwsuur kunt u hier terugzien. Daarnaast werd in NRC Handelsblad, de Volkskrant en in het radioprogramma Dit is de Dag bij Radio 1 aandacht aan het onderzoek besteed.

 • Wingerde, C.G. van & Bunt, H.G. van de (2017). Geëiste en opgelegde straffen bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit. Den Haag: Sdu Uitgevers.

 

Verdere publicaties en uitkomsten onderzoek

Hieronder staat een overzicht van publicaties – wetenschappelijk, maar ook in populaire media, online, of andere vormen – en presentaties of andere media-optredens in 2017 van onderzoekers van de afdeling Criminologie:

 

Lieselot Bisschop

Publicaties:

 • Bisschop, L., Strobl, S. & Viollaz, J. (2017). Getting into deep water. Coastal land loss and state-corporate crime in the Louisiana bayou. British Journal of Criminology, advance articles https://doi.org/10.1093/bjc/azx057
 • Bisschop, L. & Coletto, D. (2017). Waste Pickers in the Informal Economy of the Global South: Included or Excluded? International Journal of Sociology and Social Policy, 37(5/6), pp.280-294, https://doi.org/10.1108/IJSSP-01-2016-0006
 • Bisschop, L. & Barrera, M. (2017). Desechos y crimen ambiental. Una exploración del contexto latinoamericano [Waste and environmental crime. An exploration of the Latin American context]. In: Rodríguez Goyes, D., Mol, H., Brisman, A. & South, N. (Eds.) Introducción a la Criminología Verde: Conceptos para la Comprensión de los Conflictos Socioambientales [Introduction to Green Criminology: Concepts for an Understanding of Socio-Environmental Conflicts], Fondo Editorial de la Universidad Antonio Nariño
 • Jaspers, J. & Bisschop, L. (2017). Planned obsolesence als organisatiecriminaliteit. In: Staring, R., van Swaaningen, R. & van Wingerde, K. (Eds). Over de muren van stilzwijgen. Liber Amicorum Henk van de Bunt, Boom Criminologie, pp. 561-574.

Media:

Presentaties:

 • 15 December 201: Exceptions, estimations et complexité. Réflexions de la criminologie (verte), Conférence: Des savanes flamandes et forêts pluviales wallonnes. La criminalité en matière de biodiversité chez nous. Louvain-la-Neuve, Belgium
 • 17 November 2017: Buitenbeentjes, schattingen en complexiteit. Reflectie uit (groen) criminologische hoek. Conferentie: In Vlaamse savannes en Waalse regenwouden. Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land” – Ghent, Belgium
 • 14 September 2017: European ships on South East Asian beaches. Shipbreaking, environmental harm and state-corporate crime – European Society of Criminology conference 2017, Cardiff, England; with Jasmien Claeys
 • 3 July 2017: Getting into deep water. Coastal land loss and state-corporate crime in the Louisiana bayou – Monitoring Safety & Security Lunch seminar, Erasmus University Rotterdam

 

Gwen van Eijk

Publicaties:

Blogposts:

 

Fiore Geelhoed

 • Geelhoed, F. (2017). Boerenbedrog: Spanningsvelden en domeingebonden regelovertreding onder varkenshouders. Den Haag: Boom criminologie.
 • Geelhoed, F., Wieringen, L. van., Akker, K.van den, Crolla, F. & Senatori, I. (2017). Hoe IS-glossy Dabiq harten van westerse moslims wint. Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 7 (2), te verschijnen in december.
 • Geelhoed, F. (2017). ‘Stilzwijgen? Nee, klagen!’ Regelovertreding en -naleving onder Nederlandse varkenshouders. In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (red.), Over de muren van stilzwijgen: Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 575-588). Den Haag: Boom criminologie.
 • Geelhoed, F. (2017). De terroristenafdeling: Ingegeven door angst (boekbespreking). Tijdschrift voor Criminologie, 59 (3).

 

Gerald Hopster

 • Kolacz, M. & Hopster, G. (2017). SCOPE OF CMR: When Technology Takes The Wheel. In Wouter Verheyen (Ed.) CMR 60 Years. Time for Retirement or future proof? Zutphen: Paris Legal Publishers, pp. 141-154.

 

Mieke Kox

Publicaties:

 • Leerkes, A.L. & Kox, M.H. (2017). Pressured into a preference to leave? A study on the specific deterrent effects and perceived legitimacy of immigration detention. Law and Society Review, 51(4), 895-929. DOI: 10.1111/lasr.12297

Presentaties:

 • Kox, M.H. (2017, September 28). Blijven, doormigreren of terugkeren? De betekenis van het vreemdelingenbeleid voor vertrekplichtige vreemdelingen. Rotterdam, Openingsevenement Criminologisch Netwerk Nederland.
 • Johnson, B. Rokkan, T ., Kox, M.H. & Vanhouche, A-S (2017, September 16). In between: Being imprisoned in a transnational prison. Cardiff, EuroCrim2017 annual conference of the European Society of Criminology.
 • Kox, M.H. (2017, September 15). The legal consciousness of unauthorized migrants in the Netherlands. Cardiff, EuroCrim2017 annual conference of the European Society of Criminology.

 

Boekenplank visuele data en methoden. Bron foto: Gabry Vanderveen, 2016.

Eleonora di Molfetta

 • Di Molfetta, E. (2017). The barter between immigration and criminal law: symbolic use of penal instruments in Italy, in Van Berlo et al. (Eds.) Over de grenzen van de discipline. Den Haag: Boom Juridisch, pp. 103-115.

 

Lisa van Reemst

 • Reemst, L. van, & Fischer, T. (2017). Meld- en aangiftegedrag bij agressie tegen hulpverleners. In R Staring, R van Swaaningen & K van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. (Liber amicorum Henk van de Bunt) (pp. 227-241). Den Haag: Boom.
 • Literati award: Fischer, T.F.C. & Reemst, L. van (2017). Literati Award Outstanding Paper for ‘Workplace aggression toward local government employees: target characteristics’ in International Journal of Public Sector Management. Literati Award: Emerald Publishing.

 

Robby Roks

Publicaties:

 • Roks, R.A. (2017). ‘Ik wil namen’: dilemma’s tijdens etnografisch onderzoek. In: R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (red.). Over de muren van stilzwijgen (Liber amicorum Henk van de Bunt) (pp. 75-86). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • Roks, R.A. (2017). Crip or Die? Gang Disengagement in the Netherlands. Journal of Contemporary Ethnography, Article first published online: August 28, 2017 https://doi.org/10.1177/0891241617725786
 • Roks, R.A. (2017). In the ‘h200d’: Crips and the intersection between space and identity in the Netherlands. Crime, Media, Culture, Article first published online: September 12, 2017. https://doi.org/10.1177/1741659017729002
 • Roks, R.A. (2017). Liquidatie van een Solid Soldier? Het ‘niet-zeker-weten’ en de ‘realness’ rondom de dood van Sin. Justitiële Verkenningen, 43(5), pp. 66-80.

Blog:

 • Roks, R.A. (2017). Van verkeerde vrienden tot foute vlogs: jeugdcriminaliteit, leeftijdgenoten en groepsprocessen, CrimEUR, 16 november 2017.

 

Teun van Ruitenburg

Media-optredens:

 • De Graaf, P. (2017, 8 juni). Helse klus. Volkskrant, pp. 14-5. (Samen met prof. dr. Arjan Blokland geïnterviewd over (de aanpak van) ‘outlaw motorcycle gangs’)
 • Omroep ‘Wij Nederland’ (WNL). TV-uitzending ‘Goedemorgen Nederland’ van 13 september 2017. (kort interview over (de aanpak van) ‘outlaw motorcycle gangs’)

 

Gabry Vanderveen

Publicaties:

 • Vanderveen, G.N.G. (binnenkort te verschijnen). Visual methods in research on fear of crime: a critical assessment. In M. Lee & G. Mythen (Eds.), Routledge International Handbook of Fear of Crime. New York: Routledge/ Taylor & Francis
 • Vanderveen, G.N.G. & Oerlemans, M. (2017). Magistratelijke afwegingen: Officieren van justitie over hun afwegingen bij het al dan niet verspreiden van beelden van gewelddadige incidenten. In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 329-342). Den Haag: Boom Criminologie.
 • Vanderveen, G.N.G. (2017). Kwartaalsignaal 144: Criminologie. Ars Aequi, 2017 (september), 8451-8452.
 • Vanderveen, G.N.G. (2017). Kwartaalsignaal 143: Criminologie. Ars Aequi, 2017 (juni), 8381-8382.

Virtuele poster:

 • Vanderveen, G.N.G. (2017). Visual Methods in Research on Fear of Crime. International visual methods conference 5: visualising the city: Singapore (2017, August 16 – 2017, August 18).  Voor abstract, zie het programmaboek

Presentaties:

 • Vanderveen, G.N.G. (2017, September 27). Visual methods in research on fear of crime: four types. Cardiff, Wales, UK, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology. Zie abstract.
 • Vanderveen, G.N.G. (2017, September 27). Beeldmateriaal in de strafrechtsketen – digitalisering. Den Haag, Presentatie voor studenten forensisch onderzoek, Hogeschool van Amsterdam.
 • Vanderveen, G.N.G. (2017, November 7). Beeldmateriaal in de strafrechtsketen – van PD naar rechtbank. Den Haag, Landelijke themadag forensische opsporing – Visualisatie van PD naar rechtbank: invloed op besluitvorming.
 • Vanderveen, G.N.G. (2017, september 27). Visual Methods in criminology. Rotterdam, the Netherlands, Invited lecture; for students on study trip, Department of Criminology & Criminal Justice, University of Missouri – St. Louis, Crime, Law, and Urban Change in a Global Context.

 

Wytske van der Wagen

 • Wagen, W. van der (2017) The Cyborgian Deviant: An Assessment of the Hacker through Actor-Network Theory, Journal of Qualitative Criminal Justice and Criminology, in press.

 

Karin van Wingerde

 • Wingerde, C.G. van, Mascini, P. & Barth, J-W. (2017). Risico-gestuurd handhaven in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar taakuitvoering door ISZW-inspecteurs bij de handhaving van de arbeidsomstandigheden. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Wingerde, C.G. van & Kluin, M.H.C. (2017). Too big to deter, too small to change? Profitability, penalties, and compliance in the waste and chemical industry in the Netherlands. In: T. Spapens, W. Huisman & R. White. (Eds.). Environmental Crime and the Money. (Global Issues in Green Enforcement and Criminology). Oxon: Routledge. (forthcoming).
 • Wingerde, C.G. van & Bunt, H.G. van de (2017). Geëiste en opgelegde straffen bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit. Den Haag: Sdu Uitgevers.

 

From 14 – 16 May 2023, some of our criminology students and colleagues attended the Common Study Programme in Critical Criminology hosted at the University of Hamburg (Germany). The Common Study Sessions are organised twice a year by variating participating universities and are an opportunity for […]
As part of the criminology master program, students write a blog post on central themes of the course 'Urban Issues, Culture and Crime'. The best posts are selected for our blog. This post is by Julie le Sage who discusses the consequences of modern urbanism for Rotterdam's urban skaters.
Since 2019, Lebanon's financial crisis is taking the headlines of major newspapers. In this blog post, PhD candidate Cybele Atme outlines, in line with many historical analysis, how Lebanon's contemporary financial system has been shaped by colonialism and foreign interests.