In dit artikel worden twee gevallen van grootschalige aanbestedingsvervalsing in de bouwsector in Canada en Nederland met elkaar vergeleken om de vraag te onderzoeken waarom economische kartels soms wel en soms geen inmenging van georganiseerde criminaliteit kennen. Theoretische concepten uit zowel georganiseerde misdaad literatuur als literatuur over organisatiecriminaliteit worden gecombineerd om deze vraag te beantwoorden. Door de geschiedenis heen is de bouwsector vaker een broeinest van kartelafspraken en corruptie gebleken. Om kartelafspraken te stabiliseren moeten deelnemers aan kartels voorkomen dat nieuwe spelers toetreden op de markt en zorgen dat andere kartel deelnemers hen niet bedriegen. De vraag waarom er bij grootschalige kartelvorming in de bouwsector in Canada wel betrokkenheid is gebleken van georganiseerde misdaad en in Nederland niet, wordt beantwoord aan de hand van een structurele analyse van de betreffende parlementaire onderzoeken. Dit artikel laat zien hoe twee verschillende systemen van kartelvorming konden ontstaan onder verschillende culturele omstandigheden en typen regulering; inclusieve en exclusieve kartelvorming. Bij exclusieve kartelvorming gebruiken deelnemers de gewelddadige reputatie van georganiseerde misdaadgroepen, daar waar inclusieve kartelvorming gebruikmaakt van geraffineerde systemen van onderlinge claims en schaduwboekhoudingen.

Dit artikel laat zien hoe twee verschillende systemen van kartelvorming konden ontstaan onder verschillende culturele omstandigheden en typen regulering; inclusieve en exclusieve kartelvorming.

Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-018-9350-y

In deze blog wordt beschreven waarom kwalitatief onderzoek nodig is naar de ervaring van slachtoffers van ex-partnergeweld van leven met de continue dreiging van toekomstig contact met de ex-partner en hoe strafrechtelijke verboden kunnen bijdragen aan het verbeteren van veiligheidsgevoelens en kwaliteit van leven in bredere zin.
Kritische berichten over de coronamaatregelen in groepschats of via andere media zijn geen zeldenheid. Met het gevolg van polarisatie in onze samenleving. In deze bijdrage laat Fiore Geelhoed zien hoe er ondanks polarisatie tussen groepen ook interessante parallellen zichtbaar worden. Parallellen die de huidige discussie minder ‘uniek’ maken dan de betrokkenen lijken te geloven.
In deze derde studentenblog van Jip van Gurp in het kader van het vak ‘Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit’ wordt een kritische blik geworpen op Rotterdam als gentrificerende stad en haar invloed op stedelijke transformatieprocessen in relatie tot ruimtelijke concentraties van armoede en uitsluiting en het verlies van identiteit van oorspronkelijke bewoners.