Today, we would like to draw your attention to a ‘sister blog’ of ours: Deviance Incubator.

Deviance Incubator is an IMARC student initiative. It contains blog posts written by our international group of master’s students with diverse (research) interests, covering different topics with a transnational scope.

This blog aims to challenge common sense assumptions about the world through a critical approach; provide thorough, academically-informed analysis of recent phenomena; popularise the latest scientific findings; spread knowledge on students’ research interests; and enhance critical thinking and dialogue with their readers!

Recent noteworthy posts include an interesting analysis of the current situation in France in light of the ‘law on Separatism’ and colonial heritage, the perpetuation of the Indian caste system and the election of Russia to the board of the United Nations Human Rights Council. Please take a look around on the blog’s website and see for yourself!

In deze blog wordt beschreven waarom kwalitatief onderzoek nodig is naar de ervaring van slachtoffers van ex-partnergeweld van leven met de continue dreiging van toekomstig contact met de ex-partner en hoe strafrechtelijke verboden kunnen bijdragen aan het verbeteren van veiligheidsgevoelens en kwaliteit van leven in bredere zin.
Kritische berichten over de coronamaatregelen in groepschats of via andere media zijn geen zeldenheid. Met het gevolg van polarisatie in onze samenleving. In deze bijdrage laat Fiore Geelhoed zien hoe er ondanks polarisatie tussen groepen ook interessante parallellen zichtbaar worden. Parallellen die de huidige discussie minder ‘uniek’ maken dan de betrokkenen lijken te geloven.
In deze derde studentenblog van Jip van Gurp in het kader van het vak ‘Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit’ wordt een kritische blik geworpen op Rotterdam als gentrificerende stad en haar invloed op stedelijke transformatieprocessen in relatie tot ruimtelijke concentraties van armoede en uitsluiting en het verlies van identiteit van oorspronkelijke bewoners.