Op 1 september 2017 neemt Henk van de Bunt, na een wetenschappelijke carrière van ruim veertig jaar, afscheid als hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Als initiatiefnemer van de opleiding Criminologie en voormalig directeur van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie speelde hij een centrale rol in de ontwikkeling van de criminologie als academisch vakgebied in Nederland.

Na zijn benoeming tot hoogleraar Criminologie aan de EUR richtte Van de Bunt de eerste gezamenlijke criminologische onderzoeksschool op. Deze Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid was een samenwerkingsverband tussen de EUR, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden, het WODC en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. De drie voornoemde universiteiten ontwikkelden kort daarop gezamenlijk de zelfstandige opleiding Criminologie.

Henk van de Bunt werd in 1994 aangesteld als directeur van het WODC. Daar heeft hij onder andere een belangrijke rol gespeeld bij het in kaart brengen van de georganiseerde criminaliteit in ons land. Hij was lid van de onderzoeksgroep die in het kader van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, de commissie-Van Traa, onderzoek deed naar de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Ook was hij instigator van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit, een langlopend onderzoeksproject naar de georganiseerde criminaliteit in Nederland waaraan Van de Bunt nog altijd samen met andere (Rotterdamse) criminologen werkt.

Naast bovengenoemde werkzaamheden bekleedde Van de Bunt gedurende zijn carrière tal van relevante nevenfuncties. Zo was hij onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Politieacademie, bestuurslid (en medeoprichter) van het Centre for Information en Research on Organised Crime en is hij thans lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Op vrijdag 1 september a.s. houdt Henk van de Bunt zijn afscheidscollege, getiteld ‘Achter de muren van stilzwijgen en geheimhouding: de burgemeester, de soigneur en de fraudeur’. Het afscheidscollege vindt plaats van 16.00-17.00 uur in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

After a period of absence, we are happy to announce that the Rotterdam Criminology blog is back online! Unfortunately, our very own blog fell victim to a phenomenon frequently discussed on this website: cybercrime. Thankfully, we’ve managed to restore the blog in good order, and we can return to providing you with new and interesting content.
The heist of the century. Thinking of a diamond or bank robbery? Art theft? Something à la Money Heist, Ocean’s Eleven or The Killing? Its less glamorous but more harmful than that: the Cum-Ex Files. In this blog post, Anna Merz shortly discusses how the intermingling of state and corporate actors—law enforcement authorities, politicians and financial institutions—has contributed to the (so far) rather lenient response to the scandal, and the preservation of the status quo.
Today, we would like to draw your attention to a ‘sister blog’ of ours: Deviance Incubator. Deviance Incubator is an IMARC student initiative. It contains blog posts written by our international group of master’s students with diverse (research) interests, covering different topics with a transnational scope. […]