As COVID-19 spreads through prisons, governments are focusing on public safety rather than the health and human rights of people in prison – and it is resulting in irresponsible and unfair policies.
On Thursday March 5, 2020 dr. Lisa van Reemst defended her PhD thesis titled: Emergency Responders at Risk. This research involved an empirical analysis of the relationship between emergency responders’ […]
Door middel van risicotaxatie wordt ingeschat of mensen die in aanraking komen met justitie opnieuw delicten zullen plegen. In de Engelse gevangeniskrant Inside Time schrijven gedetineerden over fouten en fundamentele bezwaren. Hun klachten roepen de vraag op: hoe rechtvaardig is het om mensen te onderwerpen risicotaxatie?
Research on fear of crime, perceived disorder and victimization still rely heavily on verbal (textual) questions in surveys and interviews. However, a recent overview of research in which visual methods are employed shows that exceptions do exist.
De criminaliteitscijfers dalen, maar toch bestaat het beeld dat agressie tegen hulpverleners toeneemt. Klopt dat beeld wel? Lisa van Reemst beschrijft het probleem van de cijfers en de mogelijkheid om agressie tegen hulpverleners beter in kaart te brengen.
Deze week het eerste blog van een serie studentenblogs, waarin studenten interessante onderwerpen uit hun studie presenteren. Berber Cordes, masterstudent Criminologie, schrijft over de noodzaak van gender in de criminologie aan de hand van femicides in Mexico.