Op 1 september 2017 neemt Henk van de Bunt, na een wetenschappelijke carrière van ruim veertig jaar, afscheid als hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Als initiatiefnemer van de opleiding Criminologie en voormalig directeur van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie speelde hij een centrale rol in de ontwikkeling van de criminologie als academisch vakgebied in Nederland.

Na zijn benoeming tot hoogleraar Criminologie aan de EUR richtte Van de Bunt de eerste gezamenlijke criminologische onderzoeksschool op. Deze Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid was een samenwerkingsverband tussen de EUR, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden, het WODC en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. De drie voornoemde universiteiten ontwikkelden kort daarop gezamenlijk de zelfstandige opleiding Criminologie.

Henk van de Bunt werd in 1994 aangesteld als directeur van het WODC. Daar heeft hij onder andere een belangrijke rol gespeeld bij het in kaart brengen van de georganiseerde criminaliteit in ons land. Hij was lid van de onderzoeksgroep die in het kader van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, de commissie-Van Traa, onderzoek deed naar de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Ook was hij instigator van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit, een langlopend onderzoeksproject naar de georganiseerde criminaliteit in Nederland waaraan Van de Bunt nog altijd samen met andere (Rotterdamse) criminologen werkt.

Naast bovengenoemde werkzaamheden bekleedde Van de Bunt gedurende zijn carrière tal van relevante nevenfuncties. Zo was hij onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Politieacademie, bestuurslid (en medeoprichter) van het Centre for Information en Research on Organised Crime en is hij thans lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Op vrijdag 1 september a.s. houdt Henk van de Bunt zijn afscheidscollege, getiteld ‘Achter de muren van stilzwijgen en geheimhouding: de burgemeester, de soigneur en de fraudeur’. Het afscheidscollege vindt plaats van 16.00-17.00 uur in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

From 14 – 16 May 2023, some of our criminology students and colleagues attended the Common Study Programme in Critical Criminology hosted at the University of Hamburg (Germany). The Common Study Sessions are organised twice a year by variating participating universities and are an opportunity for […]
As part of the criminology master program, students write a blog post on central themes of the course 'Urban Issues, Culture and Crime'. The best posts are selected for our blog. This post is by Julie le Sage who discusses the consequences of modern urbanism for Rotterdam's urban skaters.
Since 2019, Lebanon's financial crisis is taking the headlines of major newspapers. In this blog post, PhD candidate Cybele Atme outlines, in line with many historical analysis, how Lebanon's contemporary financial system has been shaped by colonialism and foreign interests.