Editorial Team

Met ingang van 1 september mogen wij nieuwe collega’s verwelkomen, waarvan we er vijf deze week graag aan u voorstellen.

Vorige week vermeldden wij al dat Frank Weerman per 1 augustus 2016 is benoemd als bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie. Frank studeerde sociologie en promoveerde in 1998 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over Hirschi’s bindingstheorie. Naast zijn aanstelling aan de EUR blijft Frank ook als senior onderzoeker verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Naast Frank mogen we ook twee universitair docenten verwelkomen: Gwen van Eijk en Wytske van der Wagen. Gwen studeerde criminologie aan de EUR en promoveerde in 2010 aan de TU Delft op het proefschrift Unequal networks. Spatial segregation, relationships and inequality in the city. In 2014 ontving zij een Veni beurs van NWO voor haar onderzoek naar sociaal-economische ongelijkheid en het strafrecht. Wytske studeerde criminologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en maakte daarna de overstap naar Groningen waar zij de afgelopen jaren werkte aan haar promotieonderzoek naar cybercrime.

Daarnaast, verwelkomen we ook twee nieuwe promovendi: Lea Massé en Eleonora Di Molfetta. Lea studeerde criminologie aan de Universiteit Utrecht. Zij zal onderzoek gaan doen naar radicaliseringsprocessen onder moslimjongeren in Nederland en Frankrijk. Eleonora studeerde rechten aan de universiteit van Trento en criminologie aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de strafrechtelijke aanpak en bestraffing van illegale migranten. Lea en Eleonora worden beiden begeleid door prof.dr. Richard Staring en Prof.dr. René van Swaaningen.

Tot slot beginnen er nog nieuwe tutoren, die de studenten in de komende weken wel tegen zullen komen.

Geïnteresseerd in het onderzoek van onze nieuwe collega’s? De komende tijd zullen zij zichzelf en hun onderzoek introduceren op onze blog.

Wij zijn er heel blij mee dat deze collega’s ons komen versterken en wensen hen veel succes bij deze nieuwe uitdaging!