Recently published: critical assessment of visual methods in research on fear of crime

Research on fear of crime, perceived disorder and victimization still rely heavily on verbal (textual) questions in surveys and interviews. However, a recent overview of research in which visual methods are employed shows that exceptions do exist.

Continue Reading →

Drieluik studentenblogs: Twee agenten over de bodycam

In deze drieluik presenteren studenten hun onderzoek middels een blog, die zij hebben geschreven voor het blok Criminaliteit en Samenleving van de opleiding Criminologie. Deel drie: “Dankzij de bodycam voel je je sterker staan, […], dus je gaat een stuk zekerder bepaalde situaties in.” – twee agenten over hun ervaringen met de bodycam.

Continue Reading →

Verschillen in agressie-ervaringen van politie-, ambulance- en brandweermedewerkers

In dit blog gaat Lisa van Reemst in op de verschillen in agressie-ervaringen van hulpverleners, waarmee nauwelijks rekening wordt gehouden in berichtgeving. Bovendien gaat zij in op de relevantie hiervan voor onderzoek.

Continue Reading →

Op/de last van de Burgemeester

De burgemeester gaat in toenemende mate voorop in de strijd tegen criminaliteit. Zo worden met grote regelmaat drugspanden op last van de burgemeester gesloten. Is het tegelijkertijd mogelijk dat deze bevoegdheid voor de burgemeester een last aan het worden is?

Continue Reading →