Beyond toxic masculinity: Incels’ violence and the resurgence of ‘radical’ identity political movements

The recent Toronto attack has raised concerns on the emerging threat of Incels’ violence. But what does Incel stand for? Is it just about miso-gynistic nerds that hate on women or is there more? In this blog, Léa Massé examines the link between the Incel movement and the radicalisation of identity politics over recent years.

Continue Reading →

Ronselen voor de gewelddadige jihad: het discours en denial in Dabiq

How does IS’ glossy Dabiq help to recruit western Muslims for the violent jihad? What arguments do extremists propagate and what appeal could these arguments have to those who are recruited? These are questions that this blog deals with on the basis of an article that has recently been published in the ‘Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit’.

Continue Reading →

Drieluik studentenblogs: Heeft de journalistieke fiets een frame?

In deze drieluik presenteren studenten hun onderzoek middels een blog, die zij hebben geschreven voor het blok Criminaliteit en Samenleving van de opleiding Criminologie. Deze week een blog van Romy Hendrix die ingaat op de vraag: Welke overwegingen maakt een journalist bij het schrijven van een krantenartikel over moslimradicalisering?

Continue Reading →

Drieluik studentenblogs: ‘De overheid is geen onderzoeksbureau’. Het Rotterdams radicaliseringsbeleid door de ogen van een gemeenteraadslid

Deze zomer presenteren drie studenten hun onderzoek middels een blog, die zij hebben geschreven voor het blok Criminaliteit en Samenleving van de opleiding Criminologie. Deze week:
De wetenschap zou een grotere rol moeten krijgen binnen de vorming van het beleid, concludeert criminologiestudente Annika Both. Ze interviewde PvdA-raadslid Marco Heijmen en vroeg hem waarom het Rotterdams radicaliseringsbeleid geen wetenschappelijke onderbouwing kent en waarom het niet wetenschappelijk is geëvalueerd.

Continue Reading →