Kartelvorming en georganiseerde criminaliteit: inclusieve en exclusieve systemen van kartelvorming

Jelle Jaspers verbleef als gastonderzoeker aan de Universiteit van Montréal bij het onderzoeksteam van professor Carlo Morselli, hier vergeleek hij kartelvorming in de Nederlandse bouwsector met die in Canada. Lees zijn bevindingen in de nieuwste publicatie van Trends in Organized Crime…

Continue Reading →

Promotie Clarissa Meerts: De semiautonome wereld van corporate onderzoekers

Op vrijdag 23 februari 2018 verdedigde Clarissa Meerts haar proefschrift ‘De semiautonome wereld van corporate onderzoekers’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een verslag van de promotie en interessante conclusies uit het proefschrift.

Continue Reading →

Getting into deep water. Coastal land loss, environmental harm and state-corporate crime

Coastal land loss has become a huge issue for several regions worldwide. Although there is disagreement about responsibility for coastal land loss, corporate responsibility coupled with insufficient governmental oversight, makes coastal land loss a very relevant topic for criminologists.

Continue Reading →

Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit, een glijdende schaal. Verslag van een studiemiddag.

Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit was het onderwerp van deze editie van Cahiers op de Campus, die dit keer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam plaatsvond. Doorheen de toelichting van de sprekers en in het debat werden diverse thema’s aangehaald die in het gelijknamige Cahiers Politiestudies 39 (editors Antoinette Verhage, Ann Jorissen, Ruth Prins en Jelle Jaspers http://www.maklu-online.eu/nl/crime/cps/recente/ worden uitgediept. Deze blog doet verslag van deze studiemiddag en put daarbij uit de inzichten van de sprekers en de bijdrage van de deelnemers aan het debat.

Continue Reading →

Interdisciplinarity – er, what?

Labour contracts, wrongful acts, asset tracing – these are subjects not necessarily central to criminological knowledge. Corporate investigations involve all of the above and more and are done by people with varying backgrounds, within multiple legal settings. Doing research in such a multidisciplinary field calls for a multi (or inter) disciplinary approach, going beyond the borders of criminology.

Continue Reading →