In this blog post Sifra Matthijsse discusses a few criminogenic factors that are unique to the online context, and the implications of these factors for appropriate and effective interventions for cyber offenders. [...]
Hacktalk Cyberboefjes: verslag van een unieke ontmoeting tussen criminologen, politie/justitie, reclassering én cyberdaders zelf door Wytske van der Wagen.
Technology and Crime: critical criminological perspectives. Een verslag van de Copenhagen Common Sessions Conference door masterstudent Shannon Heijdra
Wat betekent de voortschrijdende digitalisering voor het werk van de criminoloog? Een verslag van het NVC congres 2018
Smart City is één van de buzzwoorden van 2017. De dataficatie van het leven in steden moet de staf efficiënter maken, maar is dit voldoende om mogelijke privacyinbreuken te rechtvaardigen? En welke rol spelen private partijen in de slimme stad?
Dagelijks maken we gebruik van technologie van bedrijven zoals Google, Facebook of Amazon. Deze technologiebedrijven hebben veel invloed op ons dagelijks leven. Beseffen we ook welke dreiging deze bedrijven kunnen vormen? Journalist Franklin Foer schreef er een boek over.