Do immigrants with a vulnerable legal status encounter a different kind of justice in criminal courts? This blog underlines the symbolic dimension of immigrants in criminal courts and calls for new research design in investigating sentencing decision-making processes.
Afghaanse vluchtelingen die in de opvangcentra in Nederland verblijven, voelen zich miskend en gediscrimineerd ten opzichte van de Syrische vluchtelingen in Nederland. In dit blog wordt kort beschreven hoe deze gevoelens zich manifesteren en welke mogelijke gevolgen deze kunnen hebben.